TRENITALIA: indetto sciopero per domenica 15 ottobre, ecco gli orari

SCIOPERO

TRENITALIA: L’agitazione comincerà dalle 9 alle 17 di domenica e coinvolgerà i treni di Trenitalia. Ecco tutti i dettagli.

?JokZMAJtgxkSKDLMgagHfipjiSjwhGUhVhWLwkgZGWloikLZjlZjPKrklkslkSgUIVIilHpIYHjhUIljkMeHgjSGllLRlBmzjPkJMMmJLFojgGeJMqhWHKLKfjIiJSKmjngihNKHsjuiHzHEgCGxgKMmnllmDLgkxiuMpHHMEhBkPgZGkljmlCHbjMeMmjdLYjjKkMmglflphGBjlhPWC